HABERLER

İkinci Tahvilimizin 7. Kuponu İçin Faiz Oranı Belli Oldu

Şirketimiz tarafından 24 Mayıs 2013’te ihraç edilen TRSEKOF51516 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı tahvilimizin yedinci kuponu için ödeme tarihi 20 Şubat 2015’tir. Söz konusu kupon için 91 günlük dönem faizi %2,8856 olarak tespit edilmiştir. Tahvilin itfa tarihi 22 Mayıs 2015 olup, bir sonraki dönem faizi belli olduğunda yine internet sitemiz ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulacaktır.Tüm haberler için tıklayınız