Açık Rıza Beyanı
 
AÇIK RIZA BEYANI
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

 

Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, EKO FAKTORİNG’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi ile EKO FAKTORİNG’in işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi EKO FAKTORİNG’in ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla EKO FAKTORİNG’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, EKO FAKTORİNG tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya EKO FAKTORİNG tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi alınmasına ve bu bilgilerin EKO FAKTORİNG tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin EKO FAKTORİNG’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 1 (bir) yıl boyunca EKO FAKTORİNG’in insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum